Registračné pokladne. Aké zmeny nás v tomto roku čakajú?

 

Zákon č.289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý bol upravený zákonom č. 333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014 prináša pre podnikateľov v tomto roku výrazné zmeny.

Od 1.4.2015 bude musieť evidovať hotovostné tržby cez registračnú pokladňu viac podnikateľských subjektov ako je tomu teraz.

 

Kto bude musieť mať registračnú pokladňu? Skoro všetci. Lekári, Opravári, Poradcovia, Advokáti, Účtovníci, Audítori, Architekti, Reklamné agentúry a ďalší. Presný zoznam profesií, ktoré budú musieť evidovať tržbu cez registračnú pokladňu je na konci tohto článku.

 

Sú dve možnosti ako evidovať hotovostné tržby:

 

a) cez klasickú elektronickú registračnú pokladňu ako ju poznáme teraz,
b) cez Virtuálnu registračnú pokladňu – ktorá bude prístupná na portály finančnej správy.

 

Kto sa môže rozhodnúť pre virtuálnu registračnú pokladňu? Všetci podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržby cez registračnú pokladňu od 1.1.2015. Ak mal niekto povinnosť evidovať tržby cez registračnú pokladňu už pred  1.1.2015 tak musí počas celého roka 2015 používať elektronickú registračnú pokladňu – prejsť na virtuálnu registračnú pokladňu bude môcť až od 1.1.2016.

 

Virtuálnu registračnú pokladňu môže používať podnikateľ, ktorý vytlačí  maximálne 1000 bločkov za kalendárny mesiac. Ak podnikateľ prekročí túto hranicu tak si musí kúpiť elektronickú registračnú pokladňu a už nikdy nebude môcť používať virtuálnu registračnú pokladňu.

 

 

Príloha č.1 zákona č.289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré presne určuje, ktoré typy služieb musia používať registarčnú pokladňu bola doplnená o nasledovné nové služby:

 •         Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných motorových vozidiel,
 •         Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva,
 •         Taxislužba,
 •         Hotelové a podobné ubytovanie,
 •         Turistické a iné krátkodobé ubytovanie,
 •         Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány,
 •         Ostatné ubytovanie,
 •         Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského stravovania,
 •         Životné poistenie,
 •         Neživotné poistenie,
 •         Právne činnosti,
 •         Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo,
 •         Vedenie firiem,
 •         Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou,
 •         Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,
 •         Architektonické činnosti,
 •         Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo,
 •         Technické testovanie a analýzy,
 •         Reklamné agentúry,
 •         Predaj vysielacieho času,
 •         Prieskum trhu a verejnej mienky,
 •         Špecializované dizajnérske činnosti,
 •         Prekladateľské a tlmočnícke činnosti,
 •         Veterinárne činnosti,
 •         Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania,
 •         Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú,
 •         Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov,
 •         Činnosti cestovných agentúr,
 •         Činnosti cestovných kancelárií,
 •         Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti,
 •         Súkromné bezpečnostné služby,
 •         Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov,
 •         Pátracie služby,
 •         Činnosti nemocníc,
 •         Činnosti všeobecnej lekárskej praxe,
 •         Činnosti špeciálnej lekárskej praxe,
 •         Zubná lekárska prax,
 •         Ostatná zdravotná starostlivosť,
 •         Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých kúpalísk,
 •         Činnosti športových klubov,
 •         Oprava počítačov a periférnych zariadení,
 •         Oprava komunikačných zariadení,
 •         Oprava spotrebnej elektroniky,
 •         Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu,
 •         Oprava obuvi a koženého tovaru,
 •         Oprava nábytku a domácich zariadení,
 •         Oprava hodín, hodiniek a šperkov,
 •         Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
 •         Pohrebné a súvisiace služby,

Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

 

 

Vypracoval: www.emineopartners.sk

Úlohou tohto dokumentu je poskytnúť všeobecný prehľad v problematike daní a preto informácie tu uvedené sú uvedené v zjednodušenej podobe. Obsah tohto dokumentu nemôže byť považovaný za návod na výpočet akejkoľvek daňovej povinnosti. Pred záväzným použitím akejkoľvek informácie tu uvedenej je potrebné využiť služby daňového poradcu.

pokladňa pokladnica tržby registračná pokladňa

Pridané 02.02.2015 od Vladimir

späť na novinky