Hľadáte dobrého účtovníka?

  • referencie, referencie, referencie – toto je najrelevantnejšie kritérium. Ak Vám niekto z Vášho okolia odporučí/neodporučí účtovníka na základe svojich skúseností vedzte, že ide o najlepší nástroj pre Vaše rozhodovanie.
  • prax v odbore – uprednostnite účtovníka s praxou, nadobudnete väčšiu istotu, že neurobí začiatočnícke chyby, resp. že sa nebude učiť práve na Vašej spoločnosti
  • komunikácia, verbálna aj neverbálna – forma komunikácie s potenciálnym účtovníkom Vám tiež napovie, či ide o človeka zodpovedného alebo nie
  • vybavenie kancelárie – ide o miesto, odkiaľ účtovník poskytuje svoje služby. Ak má zabehnutú kanceláriu, je to jeden z predpokladov, že sa tomu venuje dlhší čas, zarobil si na to a plánuje vo svojej činnosti aj pokračovať.
  • komunikácia s úradmi a inštitúciami – väčšina úradov už funguje na báze elektronickej komunikácie, účtovník by mal túto komunikáciu zvládať
  • zmluva o poskytovaní služieb – obsah zmluvy s účtovníkom si dôkladne preštudujte, dôležité sú najmä práva a povinnosti zmluvných strán, prípadne sankcie, ktoré môžete uplatniť voči nemu, ak Vám svojou činnosťou spôsobí pokuty
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou – aj účtovník by mal byť poistený, nakoľko jeho práca je prísne sledovaná zo strany štátu a regulačných orgánov
  • rozsah poskytovaných služieb – odporúčame obrátiť sa na "komplexných" účtovníkov, t.j. takých, ktorí okrem bežného vedenia účtovníctva vedia poradiť v oblasti daní, miezd, základy práva, optimalizácie daní a pod.

Napriek tomu, že účtovníctvo Vám vedie účtovník alebo účtovná spoločnosť externe, zodpovednosť za všetko je na konateľovi spoločnosti, teda podnikateľovi. Toto majte na pamäti a ak už máte účtovníka a nie ste s ním spokojní, neskúšajte ho zmeniť, nemá to zmysel, vymeňte ho. Čím skôr tak urobíte, tým lepšie! Prosím, vyplňte kontaktný formulár a odporučíme Vám z tých najlepších na základe skutočných hodnotení klientov.

Pridané 09.07.2014 od Vladimír

späť na novinky