Novinky - dane

Ak spoločnosť odpíše automobil tak ho už nemôže predať za symbolickú cenu

Viac v novom znenie §17, ods. 5, Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov – „na cene záleží“


Pridané 17.02.2015 od Vladimir Labunet

viac

Registračné pokladne. Aké zmeny nás v tomto roku čakajú?

Zákon č.289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý bol upravený zákonom č. 333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014 prináša pre podnikateľov v tomto roku výrazné zmeny.


Pridané 02.02.2015 od Vladimir Labunet

viac

Aké zmeny v daňových odpisoch nás čakajú od 01.01.2015? Druhá časť

Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov


Pridané 02.02.2015 od Tomáš Janičko

viac

Aké zmeny v daňových odpisoch nás čakajú od 01.01.2015? Prvá časť

Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ zavádza od 1.1.2015 niekoľko významných zmien týkajúcich sa daňových odpisov


Pridané 29.01.2015 od Tomáš Janičko

viac

Môžu byť odpisy z auta s obstarávacou cenou 48.000 Eur a vyššou od 1.1.2015 zaradené celé ako daňový náklad?

S účinnosťou od 1.1.2015 sa zákon o dani z príjmov v §17 doĺňa o odsek 34, ktorý znie nasledovne.


Pridané 09.12.2014 od Vladimir Labunet

viac

Nechcete platiť daňové licencie?

Ak máte spoločnosť, ktorá už nie je aktívna a nechcete za ňu platiť daňovú licenciu, nemusíte mať z toho stres. Existuje viacero možností, ako sa spoločnosti zbaviť. Nie všetky spôsoby sú ale vhodným riešením.


Pridané 09.07.2014 od Vladimír Vráb

viac