Reklama top

Bodovanie firiem

Spoločnosti, ktoré boli aspoň jeden krát hodnotené podliehajú automatickému algoritmu pre výpočet bodov a následnému priradeniu pozície do rebríčka registrovaných firiem. Ak sa chcete prebojovať na popredné miesta v našom rebríčku, dbajte na pravidlá opísané v nasledujúcom odseku.

Ako zvýšiť svoju pozíciu?

  • oznámte klientom možnosť ohodnotiť spoločnosť a zvýšte svoju pozíciu
  • získajte čo najviac hodnotení a komentárov
  • dbajte na to, aby hodnotenia boli konštruktívne a obsahovali zdôvodnenia a fakty
  • každé prezretie vašej spoločnosti Vám pridáva body
  • buďte na zvýraznených pozíciach vďaka reklame

Reklama nohy